Zpráva ze zájezdu KČT při SZŠ Alšovo nábřeží 6, Praha 1             (D160725)

RAKOUSKO 2020

pořádaného ve dnech 3.7. – 12.7.2020

Rakousko 2020

3.7.   pátek Po srazu v loděnici na Plzeňské, kde balíme a večeříme, vyrážíme na noční přejezd přes Německo do rakouského Ainetu,
4.7.   sobota Po časném příjezdu stavíme stany v Raftcampu a odpoledne vyrážíme na kolech kolem Iselu do městečka Huben, odkud se po občerstvení na opačném břehu vracíme zpět do tábora.
5.7.   neděle Vodácký den. Vyrážíme na řeku Drávu, kde splouváme vesele tekoucí úsek z Tristachu do Bergu s občerstvením v Oberdrauburgu.
6.7.   pondělí Vyrážíme do Kletterparku u Lienzu, kde zdoláváme Familien-Klettersteig a Klettersteig Galitzenklamm ve stejnojmenné soutěsce s vodopádem. Cestou zpět vyjíždíme na vyhlídku do obce Bannberg, v Lienzu pak zajíždíme k místnímu zámku.
7.7.   úterý Další vodácký den. Vyrážíme na řeku Moll, kde splouváme úsek z Flattachu do Unterkolbnitz se zastávkou na dětském hřišti v campu u Obervellachu.
8.7.   středa Celodenní pěšárna. Placenou silnicí vyjíždíme k Zettersfeld Hutte, odkud lanovkou k vrcholu Steinermandl (2213) odkud pěším okruhem k jezerům Neualpensee (2450), cestou zpět vrchol Goiselemandl (2433) s krásnými výhledy.
9.7.   čtvrtek Opět vodácký den. Tentokrát na Iselu, který splouváme 2x kolem tábořiště v úseku ze St. Johannu do Lienzu.
10.7.   pátek Na kole Drávskou cyklostezkou z Ainetu do Bruggen, cestou zpět zastávka v cukrárně v Lienzu.
11.7.   sobota Celý den leje, tak zařazujeme program G + G (grog + grill)
12.7.   neděle Balíme tábor a vydáváme se na cestu zpět. Někdo rovnou, někdo zajížďkou přes Itálii, Slovinsko a Chorvatsko se šploucháním v Kanegra Compu, prohlídkou Poreče a dalším úsekem Drauradweg u Volkermarktu.

(Uveden základní program, který si každý individuálně upravil)
5.7. Dráva Tristach -Berg25 km WW I
7.7. MollFlattach -Unterkolbnitz20 km WW II-III
9.7. Isel St. Johann -Lienz 13 km WW III
9.7. Isel St. Johann -Lienz 13 km WW III
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  celkem       71 km

4.7. Ainet - Huben - Ainet 22 km
10.7. Ainet - Bruggen 50 km
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  celkem 72 km


8.7. Zettersfeld - Neualpensee + 400 10 km
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  celkem   10 km


6.7. Familien-Klettersteig (B/C) + 70 m
6.7. Galitzenklamm-Klettersteig (B/C) + 75 m
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  celkem   + 145 m

Lienz

Ducato s vlekem (cca 1500 km) + samostatná osobní auta
Na vodě 3 rafty, občas + 1 až 2 Baraky

Výběr ve zprávě zveřejněné na internetové adrese: www.czam.com/otta - zprávy z akcí

Michal, Vláďa, Matěj, Kukačka a všichni ostatní

Rakousko 2020 Rakousko 2020

Rakousko 2020 Rakousko 2020

Rakousko 2020 Rakousko 2020

Rakousko 2020 Rakousko 2020

Rakousko 2020 Rakousko 2020

Rakousko 2020 Rakousko 2020

Rakousko 2020 Rakousko 2020

Rakousko 2020 Rakousko 2020

Rakousko 2020 Rakousko 2020

Rakousko 2020 Rakousko 2020

Rakousko 2020 Rakousko 2020

Rakousko 2020

Rakousko 2020

Rakousko 2020 Rakousko 2020

Rakousko 2020 Rakousko 2020

Rakousko 2020 Rakousko 2020

Rakousko 2020 Rakousko 2020

Rakousko 2020 Rakousko 2020

Rakousko 2020 Rakousko 2020

Rakousko 2020 Rakousko 2020

Rakousko 2020 Rakousko 2020

Rakousko 2020 Rakousko 2020

Rakousko 2020