Zpráva ze zájezdu KČT při SZŠ Alšovo n. 6, P 1


ŠVÝCARSKO, LICHTENSTEIN, NĚMECKO, RAKOUSKO ´92

pořádaného ve dnech 1. - 12. 7. 1992


Program a trasa zájezdu :


1.7. - středa
Odjezd z Prahy od školy probíhá celkem v poklidu, neboť tuny materiálu, potravin a vodáckého vybavení nakládáme do autobusu na obvyklá místa již od 16 hodin, ale vyjíždíme až v 19:55 po příjezdu Kulíška z Hradce. Mnozí proto ještě v pohodě dokupují poslední nezbytnosti nebo popíjí ve sklípku U Kerru. Ve 23.00 přejíždíme v Rozvadově hranice a směřujeme přes Regensburk směrem k Mnichovu. Dvě hodiny po půlnoci uléháme v mírném dešti pod dálniční most u Holledau.

1s.jpg (8698 bytes)

2.7. - čtvrtek
Dopoledne přijíždíme do Mnichova, kde po snídani vyrážíme k prohlídce centra s radnicí a orlojem i obchodní třídy se známými obchodními domy se sportovním zbožím Schuster a Scheck. Odpoledne pak přejíždíme k olympijské vesnici, kde jsme svědky leteckého dne draků a kde prohlížíme stále využívaný odvážně zastřešený olympijský areál se stadiony, věží a plavečákem - to vše v pěkném parku. V podvečer pak odjíždíme do Garmisch Partenkirchenu, kde po jeho prohlídce uléháme pod střechou zimního olympijského stadionu.

2s.jpg (11241 bytes)         3s.jpg (15125 bytes)        

3.7. - pátek
Na celý den vyrážíme do hory. Krásným údolím a kaňonem s vodopády vystupujeme po značené cestě směrem k Zugspitze /2962/, ale vzhledem k náročnosti trasy, nedostatku času a nestálému počasí volíme nakonec vyhlídkovou trasu přes Höllentalangerhütte, Knappenhauser a sedlo /1754/ pod Osterfelderkem. Zpáteční cesta je vylepšená koupelí a to nejdříve pro některé dobrovolníky pod masážním vodopádem a pak pro všechny pod nebem s hromy a blesky. Noc opět pod střechou na olympijském stadionu.

4.7. - sobota
Po ránu přejíždíme hranici do Rakouska, kde absolvujeme prohlídku Insbrucku /dům s pozlacenou střechou arkýře, radnice, historické centrum, triumfální brána, morový sloup/ po krátkém přejezdu pak areál se skokanskými můstky a pěkným výhledem na město. Focení, živé nápisy, opět déšť. Po přejezdu údolím Innu proto zajišťujeme ubytování v hotelu Násypka, který rezervujeme jako první před další českou výpravou.


5.7. - neděle
Dopoledne se rozdělujeme na dvě skupiny - první zůstává ve městě Imet, druhá splouvá na 4 člunech nepříliš náročný Inn v úseku Zams - Imst /20 km WW II/. Další část řeky tzv. Innenschluchte si necháváme na příští rok a společně odcházíme zpět do údolí s vodopády, které končí pěknou vyhlídkou do celého okolí. Po špagetové večeři u vysokého přeběhnutelného mostu odjíždíme zpět do hotelu Násypka. Cestou ještě koupel u campu v Haimingu.

4s.jpg (14088 bytes)


6.7. - pondělí
Ráno bleskově vyklízíme hotel a po snídani a debordelizaci na dálničním odpočívadle přejíždíme do Lichtensteinska. Tady prohlídka hlavního města Vaduz s knížecím zámkem, radnicí, galerií, poštou a hlavní třídou s farním kostelem. Dále pokračujeme údolím Rýna do Ilanz, odkud splouváme Vorderrhein až k jeho soutoku s Hinterrhein v Reichenau /20 km WW III/ a to překrásným kaňonem s příjemně šplouchajícími vlnkami, které si z radosti pár jedinců i proplavalo. Táboříme tentokrát ve stanech a s ohníčkem v lese za štěrkovnou v Ilanz.

7.7. - úterý
Dopoledne za vyjímečně pěkného počasí splouvá stejný úsek Rýna i druhá polovina účastníků. Po shledání všech přejezd autobusem přes Oberalpass - vysokohorské sedlo ve výšce 2044 m s jezírkem, hotýlkem a železniční stanicí. Koulovačka, obvyklé focení a Sarnersee do údolí řeky Aare, kde ubytování v hotelu Valach, zařízeno ve stylu tradičního alpského seníku.

8.7. - středa
Po snídani v trávě na odpočívadle s vyhlídkou na jezero Brienzersee přijíždíme do známého alpského centra Grindelwald, které se nachází pod severní stěnou 3970 m vysokého Eigeru. Kupujeme mapu a vyrážíme po atraktivní cestě na úbočí velikánů. Cestou obdivujeme historickou lanovku, která byla v provozu v letech 1908 - 1914, navštěvujeme jeskyně vykutané v ledovci Oberer Grindelwaldgletscher a vystupujeme horským údolím k chatě Stieregg /1650 m/, odkud je vidět soutok dvou ledovců pod 4274 m vysokým Finsteraarhornem. Azyl v tradičně deštivé noci hledáme na střelnici Shützenhaus.

5s.jpg (13735 bytes)         6s.jpg (11729 bytes)


9.7. - čtvrtek
Ráno vyrážíme ze Stechellbergu / 867 / lanovkou do stanice Gimmelwald /1367/, odkud pak po svých na Schilthorn zvaný též Piz Gloria ve výši 2970 m. Náročného vrcholu dobývá 22 účastníků zájezdu, kteří v restauraci a stanici lanovky postavené na vrcholu shlédli okolní překrásné panorama tvořené vrcholy Eigeru, Mönchu, Jungfrau alespoň na filmu, neboť počasí nám ani tentokrát mnoho nepřálo. Při zpáteční cestě oblíbené vysokohorské atrakce - koulovačka, jízda po sněhových pláních a dále sestup po sjezdovce přes Mürren k lanovce, která nás za vydatné bouře snáší zpět do údolí. Spíme místo autíček v garážích u lanovky.

7s.jpg (13632 bytes)         8s.jpg (9292 bytes)        


10.7. - pátek
Po ránu prohlídka Trümmelbach - 10 vodopádů v ledovcových jeskyních, dále pak zastávka v Interlakenu. Po obědě na známém odpočívadle přejíždíme do Luzernu, malebného městečka na břehu jezera s prohlídkou Kapellbrücke - 170 m dlouhého dřevěného mostu z r. 1333 zdobeného 147 obrazy zachycujícími výjevy z dějin města, historického centra se slušnými i neslušnými obchody, dalšího dřevěného mostu Spenbrücke i moderního nádraží. Večer ještě stíháme Zürich /radnice, velechrám Grosmünster, universita, Banhofstrasse/ a nocleh pod mostem u Kempthalu, kde neopětujeme pokusy místního obyvatelstva o navázání družby.

9s.jpg (10524 bytes)


11.7. - sobota
Začínáme prohlídkou 23 m vysokých Rýnských vodopádů, odkud pokračujeme do Kostnice. Tady opouštíme Švýcarsko a bereme útokem nejdříve předměstské obchodní středisko a pak i nám blízké památky - budovu Konsilu a Muzeum Mistra J. Husa. Bodanské jezero přeplouváme trajektem do Meersburgu, kde se několik otužilců koupe v Augsburgu, kam nám přichází popřát dobrou noc nejprve 1 opilec a později asi 12 policejních aut včetně náčelníka.


12.7. - neděle
Kulturně poznávací činnost zájezdu zakončujeme po topinkové snídani prohlídkou olympijského kanálu v Augsburgu. Protože nemáme lodě, zanecháváme místní vodáky bez konkurence a nabíráme kurz k domovu. Cestou dopíjíme všechny zásoby a pomalu začínáme přemýšlet, kam vyrazíme příště. V 17.55 přijíždíme před školu, vyklízíme autobus a po občerstvení U Kerru se pomalu trousíme ke svým domovům.