otta-logo.jpg (5076 bytes)                                     Firma specializovaná na čištění vodních toků

Vodní toky v České Republice jsou znečištěny nejen vypouštěnými odpadními vodami, ale i značným množstvím odpadu nacházejícího se v toku nebo jeho okolí. Ten se dlouhodobě hromadí a nejenže hyzdí břehy, ale způsobuje i znečištění a kontaminaci vody.

Firma O.K.EKO se zabývá čištěním vodních toků od tohoto odpadu, který odstraňuje, třídí, použitelný recykluje a zbylý likviduje. Při této činnosti spolupracuje se správci toku a příslušnými orgány státní správy, s jejichž pomocí eliminuje i ostatní zjištěné závady. O každé akci je zpracována zpráva, která je publikovatelným výsledkem konkrétní činnosti objednatele nebo sponzora v jeho péči o životní prostředí.

Výsledky této aktivity byly kladně hodnoceny Ministerstvem životního prostředí České Republiky, Českou inspekcí životního prostředí, Magistrátem hl. m. Prahy a měly ohlas v rozhlasovém vysílání, tisku i televizi.

Výběr realizovaných akcí

2022 Čištění Vltavy 22/1                 žel. most na Smíchově - Suchdol

2021 Čištění Vltavy 21/2                 Jarov – žel. most na Smíchově

        Čištění Vltavy 21/1                 žel. most na Smíchově - Suchdol

2020 Čištění Vltavy 20/2                 Jarov – žel. most na Smíchově

        Čištění Vltavy 20/1                 žel. most na Smíchově - Suchdol

2019 Čištění Vltavy 19/2                 Jarov – žel. most na Smíchově

        Čištění Vltavy 19/1                 železniční most na Smíchově - Suchdol

2018 Čištění Vltavy 18/2                 Jarov – žel. most na Smíchově

        Čištění Vltavy 18/1                 žel. most na Smíchově – Suchdol

2017 Čištění Vltavy 17/2                 Jarov – žel. most na Smíchově

        Čištění Vltavy 17/1                 železniční most – Libeňský most

2016 Čištění Vltavy 16/1                 přívoz Podolí – Suchdol

2015 Čištění Vltavy 15/1                 železniční most – Suchdol

         Čištění Vltavy 15/2                 Jarov – přívoz Podolí

2014 Čištění Vltavy 14/1                 Jiráskův most – Suchdol

         Čištění Vltavy 14/2                 Jarov – Jiráskův most

2013  Čištění Vltavy 13/1                 Jiráskův most - Suchdol

         Čištění Vltavy 13/2                 Jarov – Jiráskův most

2012 Čištění Vltavy 12/1                 Jiráskův most – Suchdol

         Čištění Vltavy 12/2                 Jarov – Jiráskův most

2011 Čištění Vltavy 11/1                 Jarov – Jiráskův most

2010 Čištění Vltavy 10/1                 Staroměstský jez – sev. hr. Prahy

2009 Čištění Vltavy 09/1                 Výtoň - Štvanice

         Čištění Vltavy 09/2                 Jarov – Staroměstský jez

2008 Čištění Vltavy 08/1                 ústí Berounky – Hlávkův most

         Čištění Vltavy 08/2                 Hlávkův most - plavební komora Podbaba

2007 Čištění Vltavy 07/1                 Branický most – Hlávkův most

2006 Čištění Vltavy 06/1                 Branický most – jez Troja                       článek z tisku

         Čištění Vltavy 06/2                 Štěchovice - Vrané

         Čištění Vltavy 06/3                 Troja - Suchdol

2005 Prohlídka Vltavy 05/1             Jarov - Suchdol

         Čištění Vltavy 05/2                 Štěchovice - Vrané

         Čištění Vltavy 05/3                 Jarov – Barrandovský most

2004 Čištění Vltavy 04/1                 Výtoň - jez Troja

         Čištění Vltavy 04/2                 jez Troja - Suchdol

2003 Čištění Vltavy 03/1                 Výtoň - Štvanice                                     Dopis primátora

         Prohlídka Vltavy 03/2             Orlík

         Čištění Vltavy 03/3                 Jarov - Výtoň

2002 Čištění Vltavy 02/1                 Staroměstský jez - jez Troja

         Čištění Vltavy 02/2                 Výtoň - Štvanice

2001 Čištění Vltavy 01/1                 Štěchovice - Jarov

         Čištění Vltavy 01/2                 Jarov - Staroměstský jez

2000 Čištění Vltavy 00/1                 Štěchovice - Vrané

1999 Čištění Vltavy 99/1                 Slapy - Jarov

1998 Čištění Vltavy 98/1                 Slapy - Jarov

1997 Čištění Vltavy 97/1                 Slapy - Jarov

         Čištění Vltavy 97/2                 Jarov - Suchdol

1996 Čištění Vltavy 96/1                 Slapy - Jarov

1995 Čištění Vltavy 95/1                 Jarov - Suchdol

         Čištění Botiče 95/1                 území městské části Prahy 2,4 a 10

         Čištění Berounky 95/1            Černošice - ústí do Vltavy

         Čištění Lužnice 95/1               Soukeník - Riviera
         Čištění Botiče 95/2                 Praha 4

         Čištění Vltavy 95/2                 Slapy - Jarov

1994 Čištění Botiče 94/1                 území městské části Prahy 4 a 10

         Čištění Vltavy 94/1                 Jarov - Suchdol

         Čištění Berounky 94/1            Černošice - ústí

         Čištění Vltavy 94/2                 Štěchovice - Jarov

1993 Čištění Vltavy 93/1                 Jarov - Suchdol

1992 Čištění Vltavy 92/1                 Jarov - Suchdol
         Čištění Vltavy 92/2                 centrum Prahy
         Čištění Rokytky 92/1              území městské části Prahy 8
          Čištění Vltavy 92/3                 Čištění v okolí Karlova mostu
1991 Čištění Vltavy 91/1                 Čištění kanálů pod Novotného lávkou
         Čištění Vltavy 91/2                 Čištění Vltavy v okolí Karlova mostu
1990 Čištění Sázavy 90/1                Český Šternberk - Stříbrná Skalice
         Čištění Sázavy 90/2                Zruč n. Sázavou - Český Šternberk
         Čištění Vltavy 90/1                  Pozemek FMV Platnéřská
         Čištění Vltavy 90/2                 Okolí Karlova mostu
         Zákolanský potok 90/1           Čištění okolí hradu Okoř
1989 Čištění Sázavy 89/1                Stříbrná Skalice - Týnec n. Sázavou
1988 Čištění Sázavy 88/1                Týnec nad Sázavou - Pikovice
         Čištění Sázavy 88/2                Týnec nad Sázavou - areál Metaz

1987 Čištění Sázavy 87/1                Týnec nad Sázavou - Kamenný Přívoz

O.K.EKO Na Louži 6, 101 00 Praha 10, Tel. : 603 421 178

E-mail : michal.otta@usa.net

GUEST-BOOK.gif (18440 bytes)       Zprávy z některých akcí jsou dostupné přes linky v tabulce.