sdružení.jpg (32711 bytes)             Sdružení za čistou Vltavu z.s.

Posláním sdružení je přispívat ke zlepšování čistoty toku Vltavy tak, aby se dostala na úroveň civilizovaných evropských řek.
Sdružení působí na všechny fyzické i právnické osoby a organizace tak, aby v nich vzbudilo zájem o ochranu tohoto vodního toku včetně všech jeho přítoků a povodí.
Sdružení zprostředkovává kontakty mezi tuzemskými i zahraničními partnery, kteří mají zlepšování životního prostředí ve svém programu.
Sdružení shromažďuje finanční zdroje a přispívá ke spolupráci všech subjektů, jejichž činnost povede ke zlepšení stavu vodního toku Vltavy.
Sdružení propaguje svoji činnost s cílem získat pro ní veřejnost a ostatní subjekty.
Sídlo : Moravská 16, 120 00 Praha 2
IČO : 69058296
Č. účtu : 194124844/0300
 
Správní rada :
Ing. Arch. Ludvík Pivoňka                         tel. 603717891
Michal Otta                                 tel. 603421178
Jiří Hlaváček          tel. 725897870

Revizor :
Klára Taxová               tel. 603505867